reg

21

aprilo

Novaĵletero – kio okazis en la lastaj monatoj?

http://Novaĵletero%20–%20kio%20okazis%20en%20la%20lastaj%20monatoj?

Enhavo
1- Pli ol 1 miliono por Esperanto-agado!
2- Nova projekto pri Esperanto-instruado
3- Laboroferto: kunlaboranto serĉata
4- Informoj el kurantaj projektoj
5- Kosmo sponsoras: TEFA, Amikumu kaj IJK en Afriko

 

1- Pli ol 1 miliono por Esperanto-agado!


Kosmo Strategio ltd. sukcesis atingi tra la jaroj pli ol unu miliono da euroj rekte por Esperanto-agado. “Tiu ĉi nekredebla sukceso akirita en malmultaj jaroj ĝojigas min, kaj montras kiom celorientita estas nia teamo”, komentas Francesco Maurelli. “Tra la jaroj ni laboris kun dekoj da Esperanto-organizoj por helpi ilin realigi agadojn, el seminarioj, al aktivula trejnado.” La sepcifera markonombro estis jam superita pasintan jaron konsiderante ĉiujn agadojn de la entrepreno, kaj ĉijare konsiderante nur la Esperantajn.

 

2- Nova projekto pri Esperanto-instruado

Antaŭ kelkaj tagoj alvenis informo el la EU-instancoj pri aprobo de nova partnera projekto pri Esperanto-instruado, celanta aparte junajn instruistojn. Ĝin kunordigas Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kune kun TEJO, kaj partneroj estas Germana Esperanto-Junularo, Hispana Esperantista Junulara Societo, Esperanto-Asocio de Trento, Kultura Centro Espéranto en Toulouse, E@I, kaj Bjalistoka Esperanto-Societo. La projekto ricevis kontribuon je pli ol 50 mil € kaj permesos dediĉi tempon kaj rimedojn por analizi kaj trejniĝi pri diversaj teknikoj en la instruado de Esperanto.

 

3- Laboroferto: kunlaboranto serĉata

Ni bezonas vin! Se vi ŝatas labori en internacia medio, kaj helpi organizojn realigi siajn strategiajn prioritatojn, se vi interesiĝas pri edukado kaj trejnado, kaj pri interkultura laboro, jen estas bona oportuno por vi! Pro pligrandigo de la agadoj, kaj pro trookupiteco de la nunaj ĉefaj agantoj, ni serĉas kunlaboranton por rilati kun klientoj kaj potencialaj klientoj, mastrumi kaj supervidi kurantajn projektojn, engaĝiĝi en la projektumado kaj realigado de agadoj. Longperspektive, ni ideale serĉas homon kiu povas ankaŭ kontribui al la strategiaj decidoj kaj en la gvidado de la entrepreno. Salajro dependas de la kvalifikoj, spertoj, kaj de la lando. Skribu al <info@kosmo.eu.com> kun temlinio “laboroferto”

 

 

4- Informoj el kurantaj projektoj


TTT – Trejnu la Trejniston
Ĵus finiĝis tutsemajna trejnseminario en Munkeno (Germanio) pri trejnistaj kapabloj. Ĝin gvidis sperta profesia trejnisto Charlotte Scherping Larsson, kun la helpo de Joop Kiefte kaj Magnus Henoch, kiuj antaŭnelonge finis trejnadon por esti trejnistoj. La triopo faris vere elstaran laboron, kaj ĉiuj partoprenantoj entuziasme reeĥis. Ŝatu nian FB-paĝon ĉe http://www.facebook.com/trejnu
Tie vi povas ankaŭ aŭskulti intervjuetojn kun kelkaj partoprenantoj.
Dum la lasta vespero okazis diskuto pri la estonteco kaj baldaŭ venos pli da informoj!

KRESKU
Estas ankoraŭ lokoj por britloĝantoj por partopreni en diversaj Esperanto-agadoj en Eŭropo (proponu libere!). Danke al projekto pri persona kaj profesia pluevoluigo, Kosmo povas repagi elspezojn por partopreni en kongresoj kaj seminarioj. Se vi loĝas en Britio, nepre kontaktu nin ĉe <info@kosmo.eu.com>. Ne maltrafu la ŝancon uzi EU-subvenciojn por Esperanto-agado, ĝis kiam vi povos!

ECY – Efika Komunikado
Sukcese finiĝis la dua renkontiĝo de EU-financita projekto pri efika komunikado. Kosmo kunlaboras kun Junularo Esperantista Brita por interŝanĝi bonajn praktikojn kun aliaj Esperanto-organizoj pri efika komunikado. Baldau ni povos prezenti la unuajn rezultojn de la projekto!

Ĵus finiĝis IJF en Italio, kiu gastigis apartan kunvenon de la projekto AEJK: Afrik-Eŭropa Junulara Kapabligo. Por la unua fojo junaj esperantistoj el Afriko povis veni al Italio kaj kunlabori kun siaj eŭropaj kolegoj. Kosmo respondecis pri la verkado de la ses cifera subvencipeto. La projekto daŭros ĝis januaro 2018.

5- Kosmo sponsoras: TEFA, Amikumu kaj IJK en Afriko

Kosmo fiere sponsoras subtenindajn agadojn en la Esperanto-movado. Lastjare en Nitro ni ekis sponsori la Esperantan Futbalteamon, kiu tiam elstaris en sia plej bona elpaŝo ekde sia fondo – www.facebook.com/SelektitaroDeEsperanto/.
Faciligo de komunikado estas por ni tre grava. Ĉi-jare ni sponsoris novan, promesdonan projekton de Amikumu, poŝtelefona aplikaĵo uzebla por paroli kun proksimaj esperantistoj. La oficiala lanĉo estos jam ĉi-sabate! – www.amikumu.com
Fine, ni iĝis sponsoroj por la unua historia IJK en Afriko, parto de la granda EU-financita projekto, kiu permesas kunlaboron inter TEJO kaj ĝiaj landaj sekcioj en Eŭropo (Italio, Slovakio, Pollando), kaj Afriko (Kongolando, Burundo, Benino kaj Togolando). Ni bondeziras grandan sukceson al tiu ĉi historia evento! – http://ijk2017.tejo.org/
Kosmo daŭre subtenos valorajn iniciatojn en la estonteco. Ni ĉefe volus helpi al projektoj celantaj fortigi la Esperanto-movadon en tiuj EU-landoj, en kiuj ĝi estas malforta aŭ neekzistanta. Se vi havas proponojn – ne hezitu kontakti nian teamon.

2 comments

 • David Curtis

  aprilo 23rd, 2017

  Per la angla, bonvolu inviti la britan lingvoinstruistaron trejnighi kiel instruistoj de Esperanto.
  Ili estas en la plej bona pozicio por disvastigi Esperanton, sed ili refuzas subteni ghin, dirante ke ghi ne estas vera lingvo!
  Ili povus ebliigi komunikadon kaj reciprokajn vizitojn inter siaj lernantoj kaj membroj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, kiu havas pli ol sesdek klubojn tra la mondo. Sed iam dum ilia studado por esti lingo-instruistoj, ili ighis oponoj de la lingvo.

 • Stanislao

  aprilo 24th, 2017

  Mi agis por diskonigo de Esperanto inter junularo, kiu venis al Pollando por partopreni en Mondaj Tagoj de Junularo ( katolika evento ), ĉar mi havis eblecon gastigi esperantistoj en mia urbo ( facila kunlaboro kun loka eklazio ). Laboro kun organizantoj de MTJ estis ne ebla, ĉar ili diris al mi, ke Esperanto ne estas allasita al oficiaj lingvoj de evento. En 2018 la sama MTJ okazos en Panamo. Surbaze de miaj spertoj, mi povus provi diskonigi Esperanton en Panamo. Mi bezonas kunlaboranton, kiu konas hispanan lingvon kaj povos trovi aliron al panama katolika eklezio.

Comments are closed.

Recent News

Facebook Page